Shërbime Kontabiliteti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://fintax-ks.com/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Shërbime Kontabiliteti

Sherbimet kontabiliteti prane Fintax Experts jane te organizuara ne funksion te nevojave te bizneseve te ndryshme qe operojne ne Kosove

Ne duam që ju të jeni të sigurtë se sistemi i juaj i kontabilitetit paraqet saktësisht situatën tuaj aktuale, në mënyrë që ju të mund të fokusoheni në biznesin tuaj në vend që të merreni me librat. Fillimi i mbajtjes së librave të llogarive tuaja mund të komplikohet varësisht nga madhësia e biznesit dhe numri i transaksioneve.

Nëse mendoni se nuk mund t’i mbani nën kontroll librat e juaja të llogaritjeve, atëherë kërkoni ndihmën tonë dhe do të ju mbajmë në drejtimin e duhur.

Pakoja Gjithëpërfshirëse për udhëheqjen e kontabilitetit është dizajnuar për të kompletuar regjistrimet ditore financiare si dhe regjistrimet përmbyllëse të fund – muajit, si dhe përgatitja e raporteve financiare mujore dhe analizave të biznesit tuaj. Në biznes, regjistrimi i mirë i të dhënave është esencial jo vetëm për raportimin e taksave por edhe për suksesin e kompanisë.

Sherbimet kontabiliteti prane Fintax Experts jane te organizuara ne funksion te nevojave te bizneseve te ndryshme qe operojne ne Kosove. Klientet tane variojne nga biznese te vogla deri tek multinacionalet.

për të mbajtur librat e tyre: mbajtje llogarive te shërbimeve të, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me standardet e kontabilitetit shqiptar, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare

Sherbimet e kontabilitetit qe ne ofrojme perfshijne:

  • Mbajtja e Librave Tregtare
  • Mbajtje kontabiliteti sipas standarteve lokale dhe atyre nderkombetare (IAS)
  • Pergatitja e pasqyrave financiare sipas standarteve lokale dhe atyre nderkombetare (IFRS)
  • Sherbime kontabiliteti ne pajtim me legjislacionin e taksave
  • Listpagesat dhe sherbime te lidhura
  • Projeksione financiare, te buxhetit dhe te Cash flow
  • Raportime te ndryshme per nevojat e drejtimit

Gjithashtu Fintax Experts ofron biznesit sherbime te tjera si sherbimet e selise/ adreses se subjektit , sherbime sekretarie dhe sherbime te perfaqsimit te korporatave.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image