SHËRBIMET E AUDITIMIT

Fintax ofron shërbime të auditimit për një shumëllojshmëri të gjerë të organizatave, duke përfshire kompanitë publike dhe private, organizatat jo-fitimprurëse dhe subjekte qeveritare.

Shërbimet e Auditimit

Fintax ofron shërbime të auditimit për një shumëllojshmëri të gjerë të organizatave, duke përfshire kompanitë publike dhe private, organizatat jo-fitimprurëse dhe subjekte qeveritare.

Fuqia jonë qëndron në njohuritë e plota të legjislacionit vendorë, njohja në thellësi e aktivitetit të kompanive që auditohen, njohja e standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar dhe standardet ndërkombëtare të auditimit si dhe qasja në përvojën e akumuluar me vite në nivel regjional për të siguruar klientët tanë me një gamë të gjërë të shërbimeve profesional

Shërbimet tona të auditimit përfshijnë: