Shërbimet që ofrohen nga fintax

Sherbime Kontabiliteti

Sherbimet kontabiliteti prane Fintax Experts jane te organizuara ne funksion te nevojave te bizneseve te ndryshme qe operojne ne Kosove

Sherbimet e Taksave

Me nje sistem taksash qe evoluon/permiresohet vazhdimisht, manaxhimi efektiv i ceshtjeve te taksave eshte nje sfide ne rritje por edhe esenciale per shoqerit tregtare

Sherbime Keshillimi

Per qellime te rritjes se vleres se shoqerive tregtare, me njohurit dhe experiencen qe e posedon stafi i kompanise ne ju ofrojme klienteve tane praktikat me te mira per t'ju ndihmuar qe te permbushni ambiciet tuaj sipermarrese

Sherbime e Auditimit

Fintax Experts ofron shërbime të auditimit për një shumëllojshmëri të gjerë të organizatave, duke përfshire kompanitë publike dhe private, organizatat jo-fitimprurëse dhe subjekte qeveritare

Sherbimet e Regjistrimit dhe Likuidimit

Me kerkes te shoqerive tregtare, kryejm te gjitha procedurat per aplikim prane Agjencionit per regjistrimit te bizneseve ne Kosove (ARBK)...

FINTAX eshte nje firme lokale qe operon ne Republiken e Kosoves, e cila ofron shërbime Regjistrimit dhe likuidimit te shoqerive, te kontabilitetit, taksave dhe keshilla per biznesin si dhe sherbime tjera per nje game te gjere te bizneseve, institucioneve financiare dhe per organizatat jofitimprurese.

FINTAX  sjell njohurite e saj per tregun vendor me eksperiencen shume vjeqare te stafit te saj, duke u ofruar klienteve te saj sherbime te nje cilesie te larte.

Objektivi yne eshte per te ofruar klienteve tane nje sherbim te panderprere gjat gjithe kohes. Ne e dime se kudo qe te jeni, marredheniet e ngushta dhe efektive jane te rendesishme per ju prandaj ne jemi te angazhuar per bashkpunim afat-gjate si keshilltari juaj i besuar.

 

Objektivi yne kryesor për klientët tanë është ngritja e produktivitetit të bizneseve të tyre, duke u ndihmuar të kuptojnë përfitimet që u sjellin shfrytëzimi i shërbimeve tona. Ne ofrojmë shërbime të kualitetit të lartë. Ne jemi kompani që ofron shërbime dhe angazhohemi për një bashkëpunim afatgjatë me klientët tanë. Duke ndërlidhur njohuritë tona të gjëra për bizneset, me aftësitë e specializuara në Kontabilitet, Analiza Financiare, vlerësime dhe konsultime të bizneseve, taksave, klientët tanë janë më afër njohurive të nevojshme personale dhe individuale, si dhe këshillave që u nevojiten për të qenë të suksesshëm.

Na kontaktoni nëse keni pyetje ?