Uncategorized

ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton prejardhjen e …

ATK verifikon mallrat pa origjinë Read More »

Ndryshimet ne trajtimin e ngarkeses se kundert!

Njoftim për Tatimpagues ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 06/2016, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e …

Ndryshimet ne trajtimin e ngarkeses se kundert! Read More »