Shërbime këshillimi

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://fintax-ks.com/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Shërbime këshillimi

Per qellime te rritjes se vleres se shoqerive tregtare, me njohurit dhe experiencen qe e posedon stafi i kompanise ne ju ofrojme klienteve tane praktikat me te mira per t'ju ndihmuar qe te permbushni ambiciet tuaj sipermarrese

Për qëllime te rritjes se vlerës se shoqerive tregtare, me njohurit dhe experiencen qe e posedon stafi i kompanise  ne ju ofrojme klienteve tane praktikat me te mira per t’ju ndihmuar qe te permbushni ambiciet tuaj sipermarrese

Sherbimet e këshillimit që ne ofrojmë perfshijnë:

  • Konsulence ne pergatitjen e planeve te tyre te biznesit
  • Konsulence ne pergaditjen e dokumentacionit per aplikim te kredive, mbiterheqjeve bankare
  • Konsulencë në përzgjedhjen e punëtorëve për Kontabilitet dhe intervistimi i aplikantëve
  • Konsulencë në perzgjedhjen e programeve softuerike të kontabilitetit
  • Rishikim ne Librat Kontabel nga fillimi
  • Nëse jeni dënuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, dhe mendoni se është e padrejtë atëherë ne ju ofrojmë përgatitjen e lëndes për ankesë dhe rishikimin e dokumentacionit.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image