Shërbime Kontabiliteti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://fintax-ks.com/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Shërbime Kontabiliteti

Sherbimet kontabiliteti prane Fintax jane te organizuara ne funksion te nevojave te bizneseve te ndryshme qe operojne ne Kosove

Ne duam që ju të jeni të sigurtë se sistemi i juaj i kontabilitetit paraqet saktësisht gjendjen tuaj aktuale, në mënyrë që ju të mund të fokusoheni në biznesin tuaj në vend që të merreni me librat. Fillimi i mbajtjes së librave të llogarive tuaja mund të komplikohet varësisht nga madhësia e biznesit dhe numri i transaksioneve.

Nëse mendoni se nuk mund t’i mbani nën kontroll librat e juaja të llogaritjeve, atëherë kërkoni ndihmën tonë dhe ne do të kujdesimi që të ju mbajmë  librat në drejtimin e duhur.

Pakoja gjithëpërfshirëse për udhëheqjen e kontabilitetit është dizajnuar për të kompletuar regjistrimet ditore financiare si dhe regjistrimet përmbyllëse të fund – muajit, si dhe përgatitja dhe analiza e raporteve financiare mujore  të biznesit tuaj. Regjistrimi i mirë i të dhënave  në biznes, është esencial jo vetëm për raportimin e tatimeve por edhe për suksesin e kompanisë në tërsi.

Shërbimet kontabiliteti pranë Fintax  janë te organizuara ne funksion te nevojave te bizneseve te ndryshme qe operojne ne Republikën e Kosovës. Klientët tanë variojne nga biznese te vogla deri tek multinacionalet.

Sherbimet e kontabilitetit qe ne ofrojme perfshijne:

  • Mbajtja e Librave Tregtare
  • Mbajtje kontabiliteti sipas standarteve lokale dhe atyre nderkombetare (IAS)
  • Pergatitja e Pasqyrave Financiare sipas standarteve lokale dhe atyre nderkombetare (IFRS)
  • Sherbime kontabiliteti ne pajtim me legjislacionin e tatimeve
  • Listpagesat dhe sherbime te lidhura
  • Projeksione financiare, te buxhetit dhe te Cash flow
  • Raportime te ndryshme per nevojat e biznesit

Gjithashtu Fintax ofron  sherbime të tjera si Përfaqësim pran institucioneve shtetërore dhe private

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image