Shërbimet e auditimit

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://fintax-ks.com/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Shërbimet e auditimit

Fintax ofron shërbime të auditimit për një shumëllojshmëri të gjerë të organizatave, duke përfshire kompanitë publike dhe private, organizatat jo-fitimprurëse dhe subjekte qeveritare.

Fuqia jonë qëndron në njohuritë e plota të legjislacionit vendorë, njohja në thellësi e aktivitetit të kompanive që auditohen, njohja e standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar dhe standardet ndërkombëtare të auditimit si dhe qasja në përvojën e akumuluar me vite në nivel regjional për të siguruar klientët tanë me një gamë të gjërë të shërbimeve profesional

Shërbimet tona të auditimit përfshijnë:

  • Auditim të Pasqyrave Financiare në pajtim me standardet lokale dhe ndërkombëtare të auditimit (SNA)
  • Auditim për pajtueshmërinë me ligjet & rregullat
  • Auditime dhe shqyrtime për qëllime speciale
  • Auditime të brendshme
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image